Ali Reşad Kimdir?

Ali Reşad Kimdir?

Ali Reşad, 1877 yılında Lofça’da (Bulgaristan) doğan ve 1929 yılında İstanbul’da vefat eden Türk tarihçi, tarih öğretmeni ve yazardır.

Hayatı ve Eğitimi:

 • Küçük yaşta ailesiyle İstanbul’a göç etmiştir.
 • Mülkiye-i Şahane’den (İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi) 1897 yılında mezun olmuştur.
 • Mezuniyetinin ardından Nezareti Muhasebe Kalemi Katipliği’ne atanmıştır.

Mesleki Çalışmaları:

 • 1908 yılında Mercan İdadisi Müdürlüğü’nde ilk kez tarih öğretmenliği yapmıştır.
 • Galatasaray Sultanisi, Vefa Lisesi, Kabataş Lisesi gibi birçok lisede tarih öğretmenliği ve müdürlük görevlerinde bulunmuştur.
 • 1913 yılında Darülfünun’da (İstanbul Üniversitesi) Ortaçağ Tarihi Kürsüsü’nde öğretim üyeliğine başlamıştır.
 • 1924 yılında Yeni Matbaa’yı kurmuş ve ölümüne kadar burada yayıncılık faaliyetine devam etmiştir.

Eserleri:

 • Çok sayıda telif ve tercüme tarih eseri kaleme almıştır.
 • En önemli eserleri arasında “Avrupa Tarihi”, “Umumi Tarih”, “Osmanlı Tarihi”, “Tanzimat ve Tanzimat Dönemi” ve “İkinci Abdülhamid Döneminde Saray ve Harem Hayatı” sayılabilir.
 • Ayrıca, tarih ders kitapları ve gazetelerde makaleler de yazmıştır.

Görüşleri:

 • Milliyetçi ve muhafazakâr bir bakış açısına sahipti.
 • Osmanlı Devleti’nin tarihteki önemini ve değerini vurgulayan eserler vermiştir.
 • Batılılaşma hareketlerine karşı eleştirel bir tutum takınmıştır.

Önemi:

 • Türk tarihçiliğinin önemli isimlerinden biridir.
 • Eserleri ile Osmanlı tarihi ve dünya tarihi hakkında önemli bilgiler sunmuştur.
 • Tarih ders kitapları ile yeni neslin yetiştirilmesine katkıda bulunmuştur.

Ali Reşad hakkında daha fazla bilgi edinmek için: