Çağdaş Tarih kategorisi hakkında

Özbekler, Kazaklar, Kırgızlar, Türkmenler, Uygurlar, gibi kavimler; Rus ve Çin istilâları ile SSCB ve sonrasında Türk cumhûriyet, özerk yönetim ve toplulukları