Çağdaş Tarih kategorisi hakkında

Bölgenin Rus egemenliği altına girmesi, SSCB ve Sovyetler sonrası