Doğu Avrupa'da İlk Türkler kategorisi hakkında

Hunlar, Ogurlar-Bulgarlar, Avarlar, Sabarlar, Hazarlar, Peçenekler, Oğuzlar, Kıpçaklar ve diğerleri