İlber Ortaylı Kimdir?

ilberortaylı
İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947’de Avusturya’nın Bregenz şehrinde doğan Türk tarihçi, akademisyen ve yazardır. Kırım Tatarı bir ailenin çocuğudur.

Ortaylı, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde (SBF) tarih öğrenimi gördü. 1974 yılında SBF’de doktorasını tamamladı. Daha sonra Viyana Üniversitesi’nde Slavistik ve Oryantalistlik Bölümü’nde ve Chicago Üniversitesi’nde Halil İnalcık ile yüksek lisans çalışmaları yaptı.

Ortaylı, 1981-2002 yılları arasında Ankara Üniversitesi SBF’de öğretim üyeliği yaptı. 2002 yılında Galatasaray Üniversitesi’ne geçti ve burada halen öğretim üyeliği yapmaktadır. Ayrıca, MEF Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi’nde de dersler vermektedir.

Ortaylı’nın uzmanlık alanı Osmanlı tarihi, Rusya tarihi ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu tarihidir. Bu alanlarda çok sayıda kitap, makale ve araştırma yazmıştır. Ayrıca, tarih ve güncel olaylar üzerine birçok televizyon programında ve radyo yayınında konuk olarak yer almıştır.

Ortaylı, geniş bilgisi, akıcı anlatımı ve esprili üslubu ile tanınır. Kendisine “yaşayan kütüphane” ve “tarihin bilgesi” gibi lakaplar takılmıştır.

İlber Ortaylı’nın bazı önemli kitapları şunlardır:

 • Osmanlı Tarihi (1975)
 • Büyük Mağlubiyetlerimiz (1985)
 • Bir Siyasi Biyografi: Sadrazam Mehmed Paşa (Küçük Köprülü) (1987)
 • Kanuni Sultan Süleyman (1990)
 • Padişahlar ve Saraylar (1993)
 • İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı (1995)
 • 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve İktisadi Hayat (1997)
 • Tanzimat ve Tanzimat Dönemi (2000)
 • İkinci Abdülhamid Döneminde Saray ve Harem Hayatı (2001)
 • Şehzade Korkut Hikâyeleri ve Masalları (2005)
 • Hayat ve Tarih (2007)
 • Tarih ve Hikâye Üzerine (2010)
 • 19. Yüzyılda Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu (2012)
 • Bir Osmanlı Şehri: Selanik (2014)
 • Tarih Notları (2016)

İlber Ortaylı’ya dair bazı bilgiler:

 • 2005 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görülmüştür.
 • 2010 yılında Fransa Cumhuriyeti Legion d’honneur Nişanı’nı almıştır.
 • 2014 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Liyakat Nişanı’na layık görülmüştür.
 • Birçok üniversiteden fahri doktora unvanı almıştır.

İlber Ortaylı hakkında daha fazla bilgi edinmek için: