İlk Dönem kategorisi hakkında

Selçuklular’dan önce Güneybatı Asya’da ilk Türk varlığı; Tolunlular, İhşidliler, Gazneliler ve diğerleri