İslam'a Giriş Dönemi kategorisi hakkında

Uygur İmparatorluğu’nun yıkılışından sonra Orta Asya’da Türk boyları, Türklerin İslâm geçmeye başlamaları ve Orta Asya’da ilk Müslüman Türk devleti Karahanlılar.