Moğol Sonrası Türk Devletleri kategorisi hakkında

Moğol İlhanlı Devleti’nin yıkılmasından sonra Güneybatı Asya ve Hindistan’da hüküm süren Türk devletleri; Akkoyunlar, Karakoyunlular, Safevîler, Kaçarlar ve Bâburlular gibi